Prezentare
   Institutul de Sociologie al Academiei Române este o instituţie publică de cercetare ştiintifică în domeniul ştiintelor socio-umane cu jumătate de secol de experienţă în activitatea de profil. Institutul este continuator al Centrului de Cercetări Sociologice, înfiinţat în anul 1966 sub egida Academiei Române şi reconfirmat în formula sa actuală prin hotărârea de Guvern 209/1990.

   În ultimii douăzeci de ani de existenţă, Institutul de Sociologie s-a construit în jurul unei viziuni de cercetare integrative, de conectare deopotrivă la direcţiile de ultimă generaţie din ştiinţele socio-umane cât şi la tradiţia Şcolii Sociologice de la Bucureşti şi la idealurile care i-au animat pe fondatorii acestei şcoli.

   Institutul reunește deopotrivă personalități ale cercetării sociologice actuale, cât şi cercetători în afirmare. În cursul ultimilor opt ani, Institutul a urmărit în mod susţinut o politică managerială de întărire a echipelor de cercetare prin atragerea, promovarea și perfecționarea cercetătorilor, constituind astăzi unul dintre institutele de cercetare ale Academiei Române cu un profil foarte bine conturat.

   Activitatea institutului se desfăsoară în cadrul a unsprezece laboratoare de cercetare, realizând deopotrivă cercetări fundamentale şi aplicate. Laboratoarele Institutului reunesc, alături de cercetătorii titulari, specialişti cu susţinută activitate de cercetare în tematicile de cercetare şi tineri doctoranzi interesaţi să dezvolte o carieră în cercetare.

     Sursele de finanţare a Institutului provin atât din subvenţii bugetare cât şi din contracte sau granturi de cercetare câştigate în urma unor licitaţii publice. Institutul derulează proiecte de cercetare pe teme de actualitate şi impact, participând activ la diseminarea rapoartelor, atât direct cât şi furnizand rezultate de cercetare institutiilor publice competente.
Activitatea și performanța Institutului în anul 2023:

 • circa 40% dintre cercetători au editat volume (lucrări monografice, două fiind dedicate pandemiei) (7cărți/ 18 cercetători)
 • 88% dintre cercetători au editat capitole in cărți (16 capitole/18 )
 • 22% au publicat in reviste ISI (ISI 4/18 )
 • 83% dintre cercetători au publicat articole indexate BDI (15/18 )
 • 77% au publicat articole online (14 / 18)
 • 61% au elaborate Rapoarte de interes public (11/ 18)
 • Reuniuni științifice internaționale organizate de institut: 4
 • Raportul de participare la conferințe internaționale: 211% (o medie de 2 participări de cercetător la conferințe internaționale) (38/18 )
 • 8 parteneriate și acorduri internaționale (la care participă un număr de 63 de parteneri și/sau colaboratori)
 • Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
  Webmaster: Iuliana Serban