Laboratorul de cercetare Metodologie calitativă aplicată
laboratory-of-applied-qualitative-research-method

Cercetători titulari
  • Ozana Cucu-Oancea (cercetător ştiinţific, gr. III, dr.) - coordonator
Cercetatori asociaţi şi colaboratori
  • Ismo Kantola (Dr. , Universitatea din Turku, Finlanda)
  • Sorina Dumitrache (Dr. , Universitatea din Bucureşti)
  • Lucas Derks (Dr., The International Laboratory for Mental Space Research, Olanda)
  • Alexandru Ioan Manea (MD, psiholog clinician)
Direcţii de cercetare

   Dezvoltarea şi aplicarea metodologiilor calitative, aprofundarea metodologiei Grounded Theory, aprofundarea studiului documentelor personale diverse, aplicarea metodologiilor calitative în domenii precum sociologia emoţiilor, sociology of celebration, sociologia valorilor, sociologia familiei/comunităţilorObiective de cercetare

   Laboratorul își propune să evidențieze și să abordeze probleme de interes actual ale cercetării calitativiste, aflate în prim plan pe agenda comunității științifice internaționale: - explorarea, construirea și validarea de noi metodologii calitative; - adaptarea și aplicarea metodologiilor calitative consacrate la noi domenii de cercetare; - analiza secundară a datelor calitative (aspecte etice și metodologice); - proiectarea și construirea unei arhive fizice și electronice de date calitative (aspecte etice și metodologice), în vederea afilierii la Romanian Social Data Archive (RODA); - familiarizarea și perfecționarea î.c.c.p. utilizarea softurilor de analiză calitativă a datelor (Atlas.ti; Nvivo Maxqda ș.a.); - formarea de specialiști în domeniul manipulării datelor calitative (conservare, arhivare, analiză primară și secundară), precum și crearea unei rețele/echipe de cercetători calitativiști preocupați de dezvoltarea acestui domeniu.

Programe de cercetare
  • 2023-2024 - Programul Utilizarea jurnalului intim în cercetarea sociologică
  • 2021-2022 - Evenimente festive in vreme de pandemie
  • 2020 - Evenimente festive in contemporaneitate

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban