Laboratorul de cercetare Religie şi societate


Cercetători titulari

  • Manuela Gheorghe (cercetător ştiinţific gradul III, dr.)
  • Irina Stahl (cercetător ştiinţific, drd.)

Direcţii de cercetare

   Religiozitate şi secularizare, credinţele şi practicile religioase, noile mişcări religioase, religia populară, religia trăită, credinţele şi practicile religioase relative la moarte, venerarea sfinţilor, religiozitatea urbană, religiozitatea rurală.
Obiective de cercetare

   Laboratorul Religie şi Societate se situează în continuarea cercetărilor realizate de colectivul de Sociologia religiilor ce a funcţionat în cadrul Institutului de Sociologie încă de la înfiinţarea acestuia în 1991, şi se înscrie totodată pe linia recuperării şi valorizării contribuţiilor teoretice şi metodologice interbelice relative la întemeierea unei sociologii a religiilor în ţara noastră. Laboratorul are drept principal obiectiv studierea fenomenelor religioase din România contemporană, din perspectiva actorilor sociali implicaţi în actele de credinţă. Interesul de cercetare se concentrează cu precădere asupra religiei populare, sau a religiei trăite, mai exact, asupra felului în care actorii sociali înţeleg şi trăiesc experienţa religioasă în viaţa de zi cu zi, fără a neglija însă alte aspecte, cum ar fi cele referitoare la instituţiile religioase, ori dogmă.

Research Programs
  • 2017-2019 - Religiozitatea românilor în trecut și în prezent. Studii și cercetări sociologice privind credințele și practicile religioase ale românilor

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban