Sociologie rurală și analiza comparativă a comunităților
www.ruralia.insoc.ro

Cercetători titulari
  • Ilie Bădescu (dr., cercetător științific gradul I)
  • Florin Popa (dr., cercetător științific)
  • Carmen Bucinschi (asistent de cercetare)
Cercetători asociați și colaboratori
  • Monica Popa (dr., sociolog, specialist in sociologie rurală)
  • Claudia Buruiană (sociolog, specialist în dezvoltare comunitară)
  • Monica Vasile (dr., sociolog și antropolog, specialist în sociologie rurală și antropologie economică și de mediu)
Direcţii de cercetare

   Sociologie rurală, dezvoltare comunitară, politici publice

Obiective de cercetare

   Laboratorul are ca obiectiv fundamental cercetarea comunităţilor rurale din România, a structurii, transformărilor şi problemelor lor sociale specifice, cu focus pe două dimensiuni:
- dimensiunea instrumental ştiinţifică, urmărind dezvoltarea şi structurarea unui pachet teoretico-metodologic de cercetare avansată a lumii rurale, materializată printr-un amplu proiect editorial de elaborare a unor lucrări de sinteză: enciclopedii, tratate, dicţionare, monografii ş.a;
- dimensiunea analitico-aplicativă, având ca scop realizarea diagnozei problemelor şi riscurilor sociale din mediul rural şi identificarea potenţialului şi condiţiilor de dezvoltare.

Programe de cercetare
  • 2024 - Trei fenomene de maximă alarmă: pierderile de populație, iarna demografică și marea migrație
  • 2024 - Istoria socială a lumii rurale
  • 2022-2023 - Dinamica și structura progeniei: analiză comparativă (popoare și arii continentale)

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban