3
Anexe
Regulament intern pentru acordarea indemnizației de hrană - Descărcare


Lista tuturor functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice - art. 33, alin. 1) Legea 153/2017 - Descărcare


Prof. Dr. Ilie Bădescu, director - Declaratie1 - 2019, Declaratie2 - 2019

Cercet. Şt. Gr. II Ion Glodeanu, secretar ştiinţific - Declaratie1 - 2019, Declaratie2 - 2019

Irimiciuc Florin-Jenică, contabil-șef - Declaratie1 - 2019, Declaratie2 - 2019


Dolea Alina Elena, Director PN-III-P1-1.1-PD-2016-2167 (PNCDI III) - Declaratie1 - 2019, Declaratie2 - 2019Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban