3
Anexe
Regulament intern pentru acordarea indemnizației de hrană - Descărcare


Lista tuturor functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice - art. 33, alin. 1) Legea 153/2017 - Descărcare


Prof. Dr. Ilie Bădescu, director - Declaratie1 - 2018, Declaratie2 - 2018

Cercet. Şt. Gr. II Ion Glodeanu, secretar ştiinţific - Declaratie1 - 2018, Declaratie2 - 2018

Irimiciuc Florin-Jenică, contabil-șef - Declaratie1 - 2018, Declaratie2 - 2018Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban