Laboratorul de cercetare Sociologia familiei și a cuplului conjugal


laboratorulsociologiafamiliei

Cercetători titulari
 • Iulian Apostu (Dr., cercetător științific)
Cercetători asociați și colaboratori
 • Prof. Univ. Dr. Maria Voinea – doctor în sociologie, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu – doctor în filosofie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Dr. Otilia Apostu – CS II, doctor în sociologie, Universitatea din Bucureşti, doctor în studii politice, Université Bordeaux IV
 • Lector Univ. Drd. Nadejda Gagea – Universitatea Liberă Internaţională a Republicii Moldova
 • Drd. Alexandra Huidu – Cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetări Lumen şi redactor coordonator al colecţiei juridice, Editura Lu
 • Lect. Univ. Dr. Corina Pantelimon Bistriceanu – Univesitatea Spiru Haret
 • Drd. Loredana Terec-Vlad, drd., Univesitatea Ştefan cel Mare, Suceava
 • Drd. Miruna Miulescu – cercetător drd., Universitatea din Bucureşti
 • Drd. Susana Popa – drd, Univesitatea din Bucureşti

Descrierea laboratorului de cercetare

   Privind în context actual, noile tendinţe de manifestare conjugală tind să producă modificări structurale asupra vieţii cuplului marital sau nonmarital. O serie de elemente legislative noi cu privire la logodnă, divorţ, regimuri patrimoniale dar şi noile orientări cu privire la uniunea consensuală solicită cu prioritate atenţia cercetărilor sociale asupra modificărilor structurale pe care le suportă cuplul contemporan.Laboratorul îşi propune prin programele sale de cercetare să analizeze structura cuplului conjugal în condiţiile unei continue tranziţii structurale care tinde să redefinească funcţional familia românească.

Obiective de cercetare

   Prin obiectivele sale, laboratorul îşi propune să cerceteze noi tendinţe de manifestare în viaţa de cuplu în ceea ce priveşte distribuţia de rol, atitudinea de gen, modalităţi noi de dezvoltare funcţională, tendinţe socio-juridice cu privire la mariaj etc. În acest sens, direcţiile de cercetare vizează : funcţionalitatea maritală, dimensiunea de rol conjugal, istoria relaţiilor familiale, atitudini de gen, alternative legale la mariaj, aspecte socio-juridice ale mariajului contemporan, uniunea consensuală, probleme demografice precum divorţialitatea, nupţialitatea, natalitatea etc.

Programe de cercetare
 • 2024 - Sociologia vieții conjugale în România. Tratat de sociologia familiei
 • 2023 - Xenia Costa-Foru și studiul familiei
 • 2022 - Echitate şi inechitate în raporturile de gen – dilema raportului de putere în cuplul contemporan

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban