Laboratorul de cercetare Sociologie politică

Cercetători titulari
  • Veronica Dumitraşcu (cercetător ştiinţific III, dr.)
  • Madalina Măndiţă (cercetător șriințific, dr.)
Cercetatori asociaţi şi colaboratori
  • Robert Czulda (Assist. Prof. and PhD candidate, Institute of Political Studies, Faculty of International and Political Studies, University of Lodz)
  • Dragoş Dragoman (Conf dr., Departament de Relaţii Internaţionale, ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
  • Nicoleta Alexandru Caragea (Conf.univ.dr. Institutul Național de Statistică și Conf. Univ. dr. la Universitatea Ecologică din București, Expert grad I A- cercetare metodologică).
  • Roxana Bratu (doctorand, şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii Bucureşti)
Direcţii de cercetare

   Sociologia relaţiilor de putere, sociologia schimbărilor sociale, leadership politic şi cultura participativăObiective de cercetare

   Laboratorul a fost creat din nevoia de apariţie a unor studii şi cercetări pe fenomene şi procese politice, relaţii de putere, studiul sistemelor şi regimurilor politice şi impactul lor la nivel societal, precum şi relaţia dintre stat şi societatea civilă. Se urmăreşte realizarea unor proiecte care să implice cercetători, doctoranzi şi postodoctoranzi interesaţi de impactul fenomenelor şi proceselor politice asupra societăţii ca întreg şi asupra indivizilor, dezvoltarea unor studii privind relaţiile de putere atât în plan politic, cât şi geopolitic, precum şi analize care să vizeze leadership-ul politic şi cultura participativă, realizarea unei reţele de cercetători şi specialişti din domeniul sociologiei politice şi dezvoltarea de parteneriate cu alte institute, universităţi, fundaţii, asociaţii din ţară şi din străinătate în vederea derulării unor proiecte comune.


Programe de cercetare
  • 2024 - Programul Încrederea socială în instituții și în personalități politice în contextul preelectoral din 2024
  • 2020 -2022 Programul Analiza valorilor și percepțiilor socio- politice ale românilor în context european
  • 2017-2019 - Programul Vulnerabilități sociale și politice ale societății românești contemporane

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban