Cărţi ale cercetătorilor institutului
Tratat de Sociologie rurală

Coord. Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gheorghe Şisestean
Editura Mica Valahie, 2009, 744 p.
ISBN 978-973-7858-38-2

Despre criză în lumina teoriei succesiunii coexistente

Ilie Bădescu
Editura Expert, 2009, 124 p.
ISBN 978-973-159-060-8

Enciclopedia Sociologiei

Ilie Bădescu
Volumul I – Fondatorii
Volumul II – Teorii sociologice contemporane
Editura Mica Valahie, 2005
ISBN 973-7858-17-4

De la mediocratie la meritocratie: societatea cunoasterii si noile elite

Ion Glodeanu, Oscar Hoffman
Editura Expert, 2007, 200 p.
ISBN 978-973-618-137-5

Cunoaşterea. Noua resursă a puterii

Ion Glodeanu, Oscar Hoffman
Tipografia Intact, 2006, 416 p.

Probleme de metodologie în analiza realitatilor sociale

Oscar Hoffman, Gheorghe H. Popescu
Editura Universitara, 2009, 343 p.
ISBN 978-973-749-596-9

Criminalitatea violentă

Ecaterina Balica
Editura Oscar Print, 2008, 318 p.
ISBN 978-973-668-201-8

Abuzul comis în familie asupra copiilor – o perspectivă multidisciplinară

Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu
Editura Ars Docendi, 2010

Inocenţă şi violenţă erotică (Abuzul sexual exercitat în familie asupra minorilor)

Sorin M. Rădulescu
Editura Lumina Lex, 2010

Sociologia devianţei şi a problemelor sociale

Sorin M. Rădulescu
Editura Lumina Lex, 2010

Securitatea societală. Fundamente teoretice

Adela Şerban
Editura Valahia, 2008, 220 p.
ISBN 978-973-88815-6-3Europa în spaţiul public

Camelia Beciu, Nicolae Perpelea (coord.)
Ed. Academiei Române, 2007
ISBN 9-789732-715000

Europa în context european

Camelia Beciu, Nicolae Perpelea (coord.)
Ed. Ars Docenti, 2011
ISBN 978-973-558-527-3

Omuciderea. Tendințe, factori de risc și reprezentări media

Ecaterina Balica, Radu Gavriș (coord.),
Ed. Presa Universitară Clujeană, 2023
ISBN 978-606-37-1829-8

Homicide-Suicide in Romania. Statistical data and media representations

Ecaterina Balica
Ed. Peter Lang, 2016
ISBN 9783631695760

Migration and crime. Realities and Media Representations

Ecaterina Balica, Marinescu Valentina (coord.)
Ed. Palgrave MacMillan, 2018
ISBN 978-3-319-95813-2

Medierea in domeniul penal în România – evaluare si perspective de dezvoltare

Andrea Parosanu, Ecaterina Balica, Ana Balan
Ed.C. H. Beck, 2013
ISBN 9786061801923


   Pornind de la modelul gustian, Tratatul de sociologie rurală propune o examinare a tabloului problemelor sociale de bază ale ruralului şi deopotrivă tabloul doctrinelor şi al teoriilor în care s-au formulat căi de rezolvare pentru asemenea probleme. Pentru realizarea acestui proiect, colectivul de coordonatori din cadrul Institutului de Sociologie a reunit cercetători şi specialişti în domeniul sociologiei rurale şi al studiilor asupra problemelor comunitare.

   Teoria succesiunilor coexistente, izvodită în câmpul culturii române de academicianul Tudorel Postolache, deschide o nouă fază în evoluţia teoriilor civilizaţiei. în viziunea acestei noi abordări civilizaţiile îşi dezvoltă noile “nuclee dure” în şi prin care triumfă, în tot ceea ce există, legea identitară. Pe de altă parte, civilizaţiile ascultă în devenirea lor, de legea succesiunii coexistente, conform căreia lumea a devenit scena unei co-evoluţii civilizaţionale la scară planetară cu efecte încă necercetate.

   Volumul I prezintă perioada marilor sisteme, adică fondatorii, părinţii sociologiei. Volumul al doilea este dedicat unor serii sociologice contemporane. Cele două volume au urmat aceeaşi metodă de redactare: prezentarea seriei sociologice prin figurile sale reprezentative. Enciclopedia teoriilor sociologice devine astfel o enciclopedie a paradigmelor, selectând şi prezentând totul prin personalităţi exponenţiale, înalt relevante pentru un model de explicaţie sociologică.

   Noua economie condusă prin cunoaştere este promovată de noua clasă a cunoaşterii. “Clasa mijlocie” (specifică societăţii industriale) se transformă într-o clasă bazată pe competenţele creării, prelucrării, difuzării şi utilizării cunoaşterii (profesori universitari, cercetători, consultanţi, manageri, noii muncitori implicaţi în IT, noii conducători de sindicate practicând relaţiile nonconflictuale, formatorii de personal superior calificat, personal din mass-media etc.). Meritocraţia (D. Bell) devine clasă "pivot" a noii societăţi, “pătrunzând” în vechile structuri de tipul burghezie-muncitori.

   Cercetarea noilor tipuri de organizaţii specifice societăţii conduse prin cunoaştere (organizaţii intensiv-cognitive, organizaţii exportatoare de cunoaştere, organizaţii în reţele de transfer al cunoaşterii) dau relaţiilor din sfera muncii noi caracteristici. De la modelele conflictuale se profilează modele de organizaţii bazate pe cooperare şi pe parteneriat. Noile relaţii din sfera muncii implică o nouă viziune despre muncă şi profesii. Munca şi activităţile diferite de muncă încep a se apropia în noile modele de stil de viaţă.

   Preocupările de sistematizare a direcţiilor metodologice de cercetare a domeniului avut în vedere de membrii colectivului din cadrul acestui laborator – preocupări ce s-au evidenţiat şi în cadrul lucrărilor de mai sus – s-au concretizat în elaborarea unei lucrări care cuprinde, printre altele, şi o serie de intrumente de cercetare adaptate diferitelor tipuri de probleme specifice organizaţiilor (de amintit ca noutate capitolele dedicate instrumentelor de cercetare adecvate organizaţiilor inovative, în contextul trecerii spre economia cunoaşterii).

   Lucrarea abordează fenomenul criminalităţii violente din spaţiul românesc, încercând să prezinte o serie de aspecte referitoare la cauzalitatea, particularităţile şi dinamica unor tipuri de violenţă criminală, în funcţie de contextul social, cultural şi politic al perioadei de tranziţie. În lucrare accentul a fost pus pe prezentarea particularităţilor evoluţiei şi a modificărilor de natură calitativă şi cantitativă produse la nivelul infracţiunilor de omor, viol, vătămare corporală gravă şi tâlhărie, în perioada 1990 - 2006.

   Lucrarea valorifică rezultatele cercetărilor întreprinse în cadrul Proiectului intitulat: ”Abuzul Comis în Familie asupra Copiilor şi Protecţia lor Socială. Studiu Victimologic Multidisciplinar”, realizat prin intermediul grantului obţinut în cadrul Programului ”IDEI” (Proiecte de Cercetare Exploratorii), finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice din învăţământul Superior (CNCSIS), în perioada 2007-2010).

   Cartea prezintă o parte dintre constatările rezultate ca urmare a finalizării Proiectului cu tema: ”Abuzul Comis în Familie asupra Copiilor şi Protecţia lor Socială. Studiu Victimologic Multidisciplinar”, realizat prin intermediul grantului obţinut în cadrul Programului ”IDEI” (Proiecte de Cercetare Exploratorii), finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice din învăţământul Superior (CNCSIS), în perioada 2007-2010).

   Această carte se adresează, cu prioritate, specialistilor în sociologie, psihologie, drept, criminologie, medicină sau alte discipline înrudite, profesioniştilor care lucrează si aduc contribuţii în aceste domenii şi, nu în cele din urmă studenţilor care doresc să practice profesional unul dintre ele.

   Lucrarea pune la dispoziţie lămuriri teoretice şi metodologice legate de domeniul securităţii societale - temă de cercetare şi reflecţie prezentă activ în spaţiul european în ultimele două decenii – prin descrierea orizontului de cercetare, clarificarea noţiunilor şi conceptelor de bază, prezentarea principalelor provocări teoretice şi seturi de probleme semnalate. Volumul facilitează accesul la cele mai noi teze şi teorii aparţinând literaturii de specialitate, valorificând totdeodată în contul studiilor de securitate societală şi teorii, teze şi probleme aparţinând întregii arii a disciplinelor sociale, în particular a celor elaborate în spaţiul intelectual românesc.

   Este oare construcţia europeană un proiect frumos, dar atât de accelerat încât l-ar mai putea vedea doar elitele academice, jurnalistice sau cele ale birocraţiei politice şi administrative?
   Analizele prezente în acest volum încearcă să propună deliberării publice, academice, dar şi celei din spaţiul cotidian, diverse practici de asumare şi interpretare a sistemului european – premise ale construcţiei culturale a unei identităţi europene ce se explicitează tot mai mult atât din punct de vedere cognitiv, cât şi ca „lume emoţională comună”.

   Aderarea ţărilor post-comuniste din Europa de Est la Uniunea Europeană a schimbat în mod dramatic natura construcţiei europene. Sentimentul de gravitate al acestei extensii fără precedent se regaseşte într-o multitudine de dezbateri care animă spaţiul public: de la “temerile” comportamentului electoral şi naraţiunile tipice jurnalismului populist, până la promisiunile celor mai optimişti actori politici. Analizele cuprinse în acest volum sunt mai curând orientate de aspiraţiile unei teorii “de rang mediu”, cum se exprima K.R. Merton pentru a desemna "generalizari analitice" pe baza unor descripţii, cazuri şi fapte provenite din surse multiple.

   Cartea propune profesioniștilor interesați de problematica omuciderii o abordare interdisciplinară a actelor de violență letală comise în România. În prima parte a cărții, a fost descris contextul general prin raportarea conceptului de omucidere la sfera violenței letale și trecerea în revistă a studiilor realizate în țara noastră privind diferite tipuri de omor. Apoi, au fost prezentate rezultatele unor studii privind omorul în marile aglomerări urbane, omorul comis de tineri, femicidul, orfanii speciali, mediatizarea omorurilor etc.

   Cartea prezintă rezultatele primei cercetări realizate în România privind omorurile-sinucidere comise în perioada 2002-2013. Autoarea a analizat datele din: interviurile cu deținuți care au comis omor sau tentative de omor-sinucidere, evidențele poliției, rechizitoriile parchetelor, dosarele penale din penitenciare și articolele din media online care relatau despre omorurile-sinucidere. Lucrarea cuprinde informații privind victimele, agresorii și factorii de risc specifici unor tipuri și subtipuri de omor-sinucidere: femicid-suicidul, familicid-suicidul, filicid-suicidul și omorul-sinucidere comis de către polițiști și cadre militare.

   Lucrarea reunește studii care abordează problematica migranților internaționali din mai multe zone ale lumii. Unele studii analizează modul în care media internațională și națională au prezentat fluxurile de migranți internaționali, altele prezintă aspecte privind traficul de migranți sau actele de violență comise împotriva migranților. Cartea aduce informații din: Marea Britanie, Germania, Turcia, Siria, Iraq, Chile, Slovenia, Albania, Ungaria, Republica Moldova și România.

   Cartea aduce în spațiul public rezultatele unei cercetări realizate la nivel național privind opinia procurorilor și judecătorilor față de implementarea medierii în domeniul penal. Lucrarea are meritul de a se constitui într-o radiografie a practicile profesioniștilor din sistemul de justiție, ocazie cu care au fost evidențiate dificultățile de implementare a practicilor restaurative în sistemul penal de justiție.

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban