Cercetători titulari
Ilie Bădescu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul I

badescu@insoc.ro

Valentina Pricopie

Dr. Cercetător ştiinţific gradul I

valpricopie@gmail.com

Ecaterina Balica

Dr. Habil, Cercetător ştiinţific gradul I

ebalicaHS@gmail.com

Camelia Beciu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul II

beciu@insoc.ro

Cristina Dâmboeanu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul II

cdamboeanu@gmail.com

Ozana Cucu-Oancea

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

ocucuoancea@yahoo.com

Lucian Dumitrescu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

luciandumitrescu@insoc.ro

Manuela Gheorghe

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

manu_er2003@yahoo.fr

Andreea Nicolaescu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

nandreea@insoc.ro

Adela Şerban

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

adelaserban@insoc.ro

Anca Velicu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

avelicu@insoc.ro

Veronica Dumitraşcu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

veronica@insoc.ro

Irina Stahl

Cercetător ştiinţific gradul III

irinastahl@insoc.ro

Florentina Herea

Dr. Cercetător ştiinţific

funieruf@yahoo.com

Florin Popa

Dr. Cercetător ştiinţific

popaflorin@insoc.ro

Iulian Apostu

Dr. Cercetător ştiinţific

iulian@insoc.ro

Mădălina Măndiţă

Dr. Cercetător științific

madalinamandita@insoc.ro

Carmen Bucinschi

Asistent de cercetare

carmenbucinschi@insoc.ro


   Doctor în sociologie, profesor universitar şi cercetător. Este director al Institutului de Sociologie al Academiei Române din 2002. S-a implicat activ în revitalizarea cercetărilor dedicate mediului rural românesc, înfiinţând şi coordonând în cadrul Institutului departamentul Comunităţi şi dezvoltare rurală. Este autorul a numeroase studii, manuale, monografii, enciclopedii şi tratate de sociologie.


   Este doctor în științele comunicării (Université Lumière Lyon 2, 2006) și autoare a mai multor studii de specialitate dedicate mass-media și transformărilor structurale, identitare și profesionale ale presei scrise, sferei publice europene și percepției publice stereotipe asupra aderării României și Turciei, precum și comunicării instituționale și imaginii UE în Europa. Este coordonator al Laboratorului de Cercetare Europa Socială și membru din partea României în Comitetul de Management al Acțiunii COST IS1203 “In search of transcultural memory in Europe (ISTME)”

   Coordonatoare a Laboratorului “Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor” și a grupului național de cercetare a “European Observatory on Femicide”. Are o experiență de peste 25 de ani de cercetare, în cadrul unor proiecte naționale și internaționale, în domeniul sociologiei criminalității și criminologiei. Din 2019 este profesor coordonator de doctorat în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române. Este membră a Societății Române de Criminologie şi Criminalistică (2007) și membră a Consiliului Director al Societății Române de Criminologie și Criminalistică (2022). Domenii de specializare: omor, femicid, omor-sinucidere, migrație și criminalitate, justiție restaurativă

   Profesor la Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și cercetător științific la Institutul de Sociologie al Academiei Române. Publicații recente: “We” in the EU: (De) legitimizing power relations and status. The case of the 2019 European elections in Romania” (Journal of Language and Politics, 2022, co-author), ”Le discours médiatique comme relation de pouvoir symbolique : pratiques de médiatisation de la diaspora” (Argumentum, 2021, co-author), Debating Migration as a Public Problem: National Publics and Transnational Fields (Peter Lang, 2018, co-editor).

   Este doctor în sociologie din anul 2010. Are o experiență de peste 13 ani în cercetarea științifică în domeniul sociologiei și criminologiei, experiență certificată prin participarea la mai multe proiecte și granturi de cercetare dedicate problematicii criminalității, evaluării justiției penale, sistemului penitenciar și efectelor pedepsei cu închisoarea. A publicat mai multe studii de specialitate, cele mai recente alcătuind substanța lucrărilor: Prisons in Romania. Effects of Offenders’ Lives (Tritonic, 2015) și Repere pentru o sociologie a recidivei (Tritonic, 2015).

   Sunt cercetător în cadrul Institutului de Sociologie din 1998, doctor în sociologie al Universității București din 2006. Omul reprezintă punctul meu central de interes, în viață și în profesie totodată. Caut să-i fiu în preajmă, să-l cunosc și să-l înțeleg în interiorul propriului său univers. Consider că manifestările complexe din cadrul acestor microcosmosuri se reflectă cu mai mare claritate în preajma și cu ocazia sărbătorilor, și pot fi surprinse mai fidel cu ajutorul diferitelor tipuri de documente personale. Pledez, de asemenea, pentru necesitatea arhivării datelor calitative la nivel instituțional, precum și pentru o mai mare toleranță privind anliza secundară a acestui tip de date.


   Lucian Dumitrescu este absolvent de drept și sociologie. A pornit de la studii rurale și sociologie românească pentru a ajunge la sociologia relațiilor internaționale și macrosociologie. Lucrează la Academia Română de aproape cincisprezece ani și consideră că doar cercetătorul/cercetătoarea implicat(ă) într-un proces continuu de învățare ajunge să știe carte. Absolvent de studii postdoctorale al Universității Naționale de Apărare “Carol I’’, specializarea teorii ale securității interne și internaționale. Este doctor în filosofie și doctor în sociologie al Universității București.

   Absolventă a Facultății de Filozofie - Istorie a Universității din București și doctor în științe sociale. Cercetările sale au ca obiect cunoașterea, cu precădere, a fenomenului religios din România, printr-o abordare complexă, cantitativă și calitativă. În publicațiile sale sunt analizate teme diverse: istoria sociologiei religiilor în România, religia in timpul regimului comunist, evoluția credințelor și practicilor religioase în comunitățile de credincioși, libertatea religioasă, vizionarismul religios, tendințele afilierii religioase în România contemporană, problemele secularizării sau viitorul religiei.

   A absolvit Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti în anul 1998 şi un an mai târziu cursurile postuniversitare de master, specializarea Antropologie socială şi dezvoltare comunitară, în cadrul aceleiaşi facultăţi. Face parte din colectivul de cercetare al Institutului de Sociologie al Academiei Române din anul 1999, în prezent desfăşurându-şi activitatea în cadrul Laboratorului de Sociologia organizaţiilor, intervenţie în întreprinderi şi dialog social.

   Cercetător, doctor în sociologie, specialist în sociologia comunităţilor şi securitate societală. Face parte din colectivul de cercetare al Institutului de Sociologie din 2004. Este membru şi cercetător fondator al Laboratorului de cercetare Teorie socială şi istoria sociologiei în cadrul căruia studiază aspecte privind structura şi morfologia comunitară.

   Cercetător la Institutul de Sociologie. Interesele ei de cercetare includ folosirea tehnologiilor digitale de către copii și adolescenți, competențe digitale, mediere parentală, oportunitățile oferite de noile media pentru educație, precum și aspecte etice și metodologice în studierea practicilor media ale copiilor. Dintre proiectele la care a participat amintim: “Kids’ Digital Lives in Covid-19 times” (2020-2021, KiDiCoTi, JRC-EC), MakEY (2017-2019, dir. J. Marsh) și Acțiunea COST DigiLitEY, (2015-2019, dir. J. Marsh). Din 2014, Anca este contactul național în rețeaua de cercetare EU Kids Online

   Cercetător, doctor în sociologie. Este coordonatorul Laboratorului de Sociologie Politică. A participat la proiecte privind analiza socio- demografică a indicatorilor pentru dezvoltarea României, dar și de evaluare a riscurilor la dezastre, componenta vulnerabilitate comunitară. Este autor al cărților:„Frontiere şi civilizații. Frontiera estică a Uniunii Europene: aspecte geopolitice şi identitare” (Ed. Rao, 2014) și “România în contextul noii crize pandemice. Vulnerabilități, factori de risc, amenințări. O radiografie socio- politică” (Ed. Pro Universitaria, 2021).

   Cercetător, cu o pregătire de specialitate în sociologie, istorie şi ştiinţe sociale, dobândită la Bucureşti şi Paris. Ca membră a Laboratorului de cercetare Religie şi Societate, utilizează în studiile sale metode calitative cât şi cantitative, într-o abordare interdisciplinară, ce vizează o largă varietate de teme. Fenomenele religioase în România contemporană, cu precădere din spaţiul urban şi schimbarea socială în Bucureştii secolului al nouăsprezecelea sunt câteva din subiectele abordate în comunicările şi publicaţiile sale. Din 2021 este membru in Boardul SIEF (Societatea Internațională de Etnografie și Folclor) - link.

   În lucru

   In lucru

   Doctor în Sociologie (Universitatea din Bucureşti, 2010) şi autor al mai multor studii de specialitate dedicate sociologiei familiei. Lucrările sale analizează imaginea cuplului contemporan, insistând asupra transformărilor structurale, începând cu mariajul clasic şi până spre noile repere funcţionale ale uniunii consensuale. Este şi cadru didactic asociat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti şi Cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetare a Structurii şi Proceselor Sociale, Universitatea din Bucureşti.

   Doctor în Sociologie, cercetător știintific si membru al echipei de cercetare din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române. Domenii de cercetare: noologie, sociologia religiei, sociologie politică. Autor al cărților: Comparative Noology of Jewish and Romanian People (2017) și Sociologia românească a manifestărilor spirituale (2017). A publicat o serie de studii și articole cu privire la dimensiunile spirituale și politice ale societății. Membru în cadrul Laboratorului de Sociologie Politică.

   În lucru

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban