Cercetători titulari
Ilie Bădescu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul I

badescu@insoc.ro

Valentina Pricopie

Dr. Cercetător ştiinţific gradul I

valpricopie@gmail.com

Ecaterina Balica

Dr. Cercetător ştiinţific gradul II

ebalicaHS@gmail.com

Camelia Beciu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul II

beciu@insoc.ro

Cristina Dâmboeanu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul II

cdamboeanu@gmail.com

Ion Glodeanu

Cercetător ştiinţific gradul II

glodeanu@insoc.ro

Nicolae Perpelea

Dr. Cercetător ştiinţific gradul II

perpelea@insoc.ro

Ozana Cucu-Oancea

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

ocucuoancea@insoc.ro

Lucian Dumitrescu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

luciandumitrescu@insoc.ro

Manuela Gheorghe

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

manuelagheorghe@insoc.ro

Andreea Nicolaescu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

nandreea@insoc.ro

Adela Şerban

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

adelaserban@insoc.ro

Anca Velicu

Dr. Cercetător ştiinţific gradul III

avelicu@insoc.ro

Valentina Roşca

Cercetător ştiinţific gradul III

rosca@insoc.ro

Veronica Dumitraşcu

Dr. Cercetător ştiinţific

veronica@insoc.ro

Florin Popa

Dr. Cercetător ştiinţific

popaflorin@insoc.ro

Irina Stahl

Cercetător ştiinţific

irinastahl@insoc.ro

Iulian Apostu

Dr. Cercetător ştiinţific

iulian@insoc.ro

Mădălina Măndiţă

Dr. Asistent de cercetare

madalinamandita@insoc.ro

Carmen Bucinschi

Asistent de cercetare

carmenbucinschi@insoc.ro


   Doctor în sociologie, profesor universitar şi cercetător. Este director al Institutului de Sociologie al Academiei Române din 2002. S-a implicat activ în revitalizarea cercetărilor dedicate mediului rural românesc, înfiinţând şi coordonând în cadrul Institutului departamentul Comunităţi şi dezvoltare rurală. Este autorul a numeroase studii, manuale, monografii, enciclopedii şi tratate de sociologie.


   Este doctor în științele comunicării (Université Lumière Lyon 2, 2006) și autoare a mai multor studii de specialitate dedicate mass-media și transformărilor structurale, identitare și profesionale ale presei scrise, sferei publice europene și percepției publice stereotipe asupra aderării României și Turciei, precum și comunicării instituționale și imaginii UE în Europa. Este coordonator al Laboratorului de Cercetare Europa Socială și membru din partea României în Comitetul de Management al Acțiunii COST IS1203 “In search of transcultural memory in Europe (ISTME)”

   Cercetător, doctor în sociologie, coordonatoare a Laboratorului “Violenţă şi criminalitate. Mediere şi prevenire”. Începând din anul 2013 este reprezentanta României în Comitetul de Management al proiectului COST ISCH 1206 “Femicide across Europe”. Este membră a Societății Române de Criminologie şi Criminalistică (2007 – prezent), membră a Comitetului Științific al Societății Române de Criminologie și Criminalistică (2013 - prezent) şi membră a “Association Internationale des Criminologues de Langue Française” – AICLF (2010-to present). Domenii de specializare: homicide-suicide, femicide, criminalitate violentă, justiție.

   În lucru

   Este doctor în sociologie din anul 2010. Are o experiență de peste 13 ani în cercetarea științifică în domeniul sociologiei și criminologiei, experiență certificată prin participarea la mai multe proiecte și granturi de cercetare dedicate problematicii criminalității, evaluării justiției penale, sistemului penitenciar și efectelor pedepsei cu închisoarea. A publicat mai multe studii de specialitate, cele mai recente alcătuind substanța lucrărilor: Prisons in Romania. Effects of Offenders’ Lives (Tritonic, 2015) și Repere pentru o sociologie a recidivei (Tritonic, 2015).

   Este absolvent în anul 1972 al Facultăţii de Filosofie, secţia Sociologie, an în care şi-a început şi activitatea la Centrul de Cercetări Sociologice, devenit din 1990 Institutul de Sociologie, sub egida Academiei Române. Este coordonator de proiecte, de programe de cercetare, de granturi la nivel naţional şi internaţional şi coordonator a numeroase lucrări de specialitate. Specialist în sociologia organizaţiilor, forţa de muncă şi piaţa forţei de muncă, mobilitatea forţei de muncă, dialog social; întreprinderile mici şi mijlocii.

   În lucru

   Sunt cercetător în cadrul Institutului de Sociologie din 1998, doctor în sociologie al Universității București din 2006. Omul reprezintă punctul meu central de interes, în viață și în profesie totodată. Caut să-i fiu în preajmă, să-l cunosc și să-l înțeleg în interiorul propriului său univers. Consider că manifestările complexe din cadrul acestor microcosmosuri se reflectă cu mai mare claritate în preajma și cu ocazia sărbătorilor, și pot fi surprinse mai fidel cu ajutorul diferitelor tipuri de documente personale. Pledez, de asemenea, pentru necesitatea arhivării datelor calitative la nivel instituțional, precum și pentru o mai mare toleranță privind anliza secundară a acestui tip de date.


   Absolvent de studii postdoctorale al Universității Naționale de Apărare “Carol I’’, specializarea teorii ale securității interne și internaționale. Este doctor în filosofie și doctor în sociologie al Universității București. A predat cursuri de specialitate în cadrul Masterului de Studii de Securitate organizat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, unde a deținut poziția de lector asociat.

   În lucru

   A absolvit Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti în anul 1998 şi un an mai târziu cursurile postuniversitare de master, specializarea Antropologie socială şi dezvoltare comunitară, în cadrul aceleiaşi facultăţi. Face parte din colectivul de cercetare al Institutului de Sociologie al Academiei Române din anul 1999, în prezent desfăşurându-şi activitatea în cadrul Laboratorului de Sociologia organizaţiilor, intervenţie în întreprinderi şi dialog social.

   Cercetător, doctor în sociologie, specialist în sociologia comunităţilor şi securitate societală. Face parte din colectivul de cercetare al Institutului de Sociologie din 2004. Este membru şi cercetător fondator al Laboratorului de cercetare Teorie socială şi istoria sociologiei în cadrul căruia studiază aspecte privind structura şi morfologia comunitară.

   În lucru

   În lucru

   Cercetător, doctor în sociologie. A publicat articole în domeniul geopoliticii, relaţiilor internaţionale, sociologiei politice şi sociologiei rurale. Este autor al cărţii „Frontiere şi civilizaţii. Frontiera estică a Uniunii Europene: aspecte geopolitice şi identitare”, coordonator al cărţii „Interculturalitate şi interdisciplinaritate în ştiinţele socio- umane” şi coautor al cărţilor „Geopolitica noului imperialism” şi „Tratatul de Sociologie Rurală”. Domenii de specializare: Sociologie Politică, Geopolitică, Relaţii Internaţionale, Statistică Socială, Sociologia mişcărilor sociale.

   În lucru

   Ccercetător, cu o pregătire de specialitate în sociologie, istorie şi ştiinţe sociale, dobândită la Bucureşti şi Paris. Ca membră a Laboratorului de cercetare Religie şi Societate, utilizează în studiile sale metode calitative cât şi cantitative, într-o abordare interdisciplinară, ce vizează o largă varietate de teme. Fenomenele religioase în România contemporană, cu precădere din spaţiul urban şi schimbarea socială în Bucureştii secolului al nouăsprezecelea sunt câteva din subiectele abordate în comunicările şi publicaţiile sale.

   Doctor în Sociologie (Universitatea din Bucureşti, 2010) şi autor al mai multor studii de specialitate dedicate sociologiei familiei. Lucrările sale analizează imaginea cuplului contemporan, insistând asupra transformărilor structurale, începând cu mariajul clasic şi până spre noile repere funcţionale ale uniunii consensuale. Este şi cadru didactic asociat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti şi Cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetare a Structurii şi Proceselor Sociale, Universitatea din Bucureşti.

   A absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti în 2004, iar în 2006 a obţinut Diploma de Master în cadrul aceleiaşi instituţii. Face parte din echipa de cercetare a Institutului de Sociologie al Academiei Române din 2009. În 2013 a obţinut titlul de Doctor în Sociologie. În perioada 2014-2015 a urmat un stagiu postdoctoral în cadrul proiectului „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale”.

   În lucru

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban