Laboratorul de cercetare Teorie socială şi istoria sociologiei


Cercetători titulari

  • Adela Şerban (cercetător ştiinţific III, dr.)
  • Lucian Dumitrescu (cercetător ştiinţific III, dr.)

Cercetatori asociaţi şi colaboratori

  • Marian Munteanu (dr. în etnologie şi folclor, specialist în cultură tradiţională)
  • Florentina Herea (dr. în sociologie, specializare sociolologia limbii)
  • Gabriela Octaviana Jianu (dr. în istorie, specializare istoria culturii)
  • Cristina Moraru (drd. în sociologie, specializare istoria sociologiei)
  • Viorica Joiţa (masterand în comunicare interculturală şi studii etnice)
  • Oana Brănescu (master în studii de securitate)

Direcţii de cercetare

   Morfologie socială, sociologia comunităţii şi identităţii, securitate societală, teoria culturii, istoria ideilor sociologice
Obiective de cercetare

   Laboratorul reuneşte două direcţii de cercetare consacrate în domeniul sociologiei: teoria socială şi istoria sociologiei.
   Teoria socială reprezintă un domeniu de expertiză instrumental şi o componentă esenţială a cercetării fenomenelor sociale. Obiectul său îl constituie studiul cadrelor de analiză şi de comprehensiune ştiinţifică şi abordarea lor critică în scopul perfecţionării instrumentarului de specialitate. Aflată în complementaritate cu prima direcţie de cercetare, istoria sociologiei, ca istoria oricărei discipline a cunoaşterii, joacă pentru comunitatea practicanţilor acestei profesii rolul de depozitar al memoriei, tradiţiei şi traseului evolutiv al ideilor şi curentelor de gândire.
   Laboratorul se concentrează în prezent asupra studierii corpusului de teorii sociale şi modele explicative asupra morfologiei sociale. În acelaşi timp, deoarece memoria şi viaţa instituţională a comunităţilor intelectuale din România, în special a celor cu preocupări de tip umanist, a fost în mod incontestabil profund afectată de cenzura şi presiunea comunistă, laboratorul este interesat în cercetarea perioadelor ante- şi post-belică atât sub aspectul obiectiv, al evoluţiei sistemelor de gândire şi modelelor de analiză, cât şi sub aspectul subiectiv, al contextului instituţional-politic al timpului.

Programe de cercetare
  • 2014-2016 - Programul Corelaţii tradiţional-sătesc/modern-urban în spaţiul instituţional românesc;
  • 2017-2019 - Programul Modele teoretico-explicative asupra morfologiei sociale

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban