Laboratorul de cercetare Teorie socială


Cercetători titulari

  • Adela Şerban (cercetător ştiinţific III, dr.)
  • Lucian Dumitrescu (cercetător ştiinţific II, dr.)

Cercetatori asociaţi şi colaboratori

  • Marian Munteanu (dr. în etnologie şi folclor, specialist în cultură tradiţională)
  • Gabriela Octaviana Jianu (dr. în istorie, specializare istoria culturii)
  • Viorica Joiţa (masterand în comunicare interculturală şi studii etnice)
  • Oana Brănescu (master în studii de securitate)

Direcţii de cercetare

   Morfologie socială, sociologia comunităţii şi identităţii, securitate societală, teoria culturii, istoria ideilor sociologice


Obiective de cercetare

   Laboratorul reuneşte două direcţii de cercetare consacrate în domeniul sociologiei: teoria socială şi istoria sociologiei.
   Teoria socială reprezintă un domeniu de expertiză instrumental şi o componentă esenţială a cercetării fenomenelor sociale. Obiectul său îl constituie studiul cadrelor de analiză şi de comprehensiune ştiinţifică şi abordarea lor critică în scopul perfecţionării instrumentarului de specialitate. Aflată în complementaritate cu prima direcţie de cercetare, istoria sociologiei, ca istoria oricărei discipline a cunoaşterii, joacă pentru comunitatea practicanţilor acestei profesii rolul de depozitar al memoriei, tradiţiei şi traseului evolutiv al ideilor şi curentelor de gândire.
   Laboratorul se concentrează în prezent asupra studierii corpusului de teorii sociale şi modele explicative asupra morfologiei sociale. În acelaşi timp, deoarece memoria şi viaţa instituţională a comunităţilor intelectuale din România, în special a celor cu preocupări de tip umanist, a fost în mod incontestabil profund afectată de cenzura şi presiunea comunistă, laboratorul este interesat în cercetarea perioadelor ante- şi post-belică atât sub aspectul obiectiv, al evoluţiei sistemelor de gândire şi modelelor de analiză, cât şi sub aspectul subiectiv, al contextului instituţional-politic al timpului.

Programe de cercetare
  • 2024 Programul Cultura strategică și reziliența instituțională în România în context european
  • 2022 -2023 Programul Securitatea comunitară în România
  • 2021 - Programul Cultura de securitate. Fundamentare teoretică
  • 2020 - Programul Morfologie comunitară și instituțională

Copyright © Institutul de Sociologie. Reproducerea partiala sau totala fara permisiune scrisa este interzisa.
Webmaster: Iuliana Serban